top of page

ONZE DOELSTELLINGEN

Het toegankelijk maken van de vliegsport voor personen met een handicap aan de onderste ledematen. 


Het schenken van de nodige financiële middelen aan geïnteresseerde Belgische vliegclubs voor het aanpassen met van hun bestaande clubtoestellen met snel uitneembare hand controls om aldus in zoveel mogelijk clubs in België de mogelijkheid te creëren  om als andersvalide te leren vliegen. Tot nogtoe hebben wij één sportvliegtuig (Piper P28A) aangepast in Vliegclub Ursel, een ASK21 zweefvliegtuig in Maubray, een Duo Discus Competitiezweefvliegtuig met hulpmotor in Hasselt, en een ULM in Koksijde.  


Het toegankelijk maken van de infrastructuur Belgische vliegclubs voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Dit binnen de clubs die ervoor kiezen om één van hun toestellen te laten aanpassen personen met een handicap aan de onderste ledematen. Dit houdt in: aanbrengen van oprijhellingen, aanpassen van toiletten, etc. Op deze manier helpen wij ook de gehandicapte bezoekers en "vliegtuig spotters".

Verzamelen van de nodige financiële middelen (donaties, subsidies, etc.) die ons zullen toelaten om meerdere projecten op te starten in diverse vliegclubs. Hiertoe doen wij bij deze dan ook een publieke oproep aan alle firma's en geïnteresseerde personen die ons daarbij willen steunen. 

Het goedkoper maken van de vliegopleiding voor objectief geselecteerde mindervalide kandidaat-piloten door het uitreiken van scholarships. Dit zijn beurzen waarvan het geldbedrag wordt gestort aan de club waar de andersvalide wil leren vliegen. Op die manier worden er een aantal vlieguren van zijn of haar opleiding betaald door Handflight. 

bottom of page